Vinaphone

Khách hàng thực hiện nạp tiền điện thoại bằng mã thẻ nạp nhận được. eGift chỉ có giá trị sử dụng một lần. eGift không được hoàn lại tiền, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

COUNTRY

Vietnam,

CURRENCY

VND,

AMOUNT

10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000,

TYPE

eGiftCard,