WWF Norway

Verdens dyreliv halvert på 40år! Verdens dyr dør i en rasende fart på grunn av klima-endringer, over-fiske, tap av leve-områder og tyv-jakt. WWFs Living Planet Report viser at bestandene av ville dyr krymper med to prosent iåret. Fra 1970-2020 vil to tredeler av verdens dyreliv ha forsvunnet dersom vi ikke snur utviklingen. Selv om det kan virke håp-løst, kan vi få til end-ringer om vi er mange nok som vil det samme! WWF er en av verdens største miljøvernorganisasjoner og jobber for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. Hele verden er vår arbeidsplass — fra norske fjorder til afrikanske savanner. Det finnes ingen universalløsning, derfor er vi til stede både lokalt, nasjonalt og globalt i over 80 land. Vårt arbeid i Norge går ut påå beskytte og bevare truede arter og naturmangfoldet på land og i havet ogå bekjempe klimaendringene. Du er en viktigårsak til at noen alltid er til stede for dyr og natur. Din hjelp nytter - kun sammen kan vi sørge for at ingen flere dyr dør ut! Tusen takk for støtten.

COUNTRY

Norway,

CURRENCY

NOK,

AMOUNT

50.00-5000.00,

TYPE

eGiftCard,